Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Syv gode grunner til å stemme Høyre i Birkenes

Vi mener at det trengs et skifte i Birkenes. Skal Birkenes kommune lykkes i fremtiden, trenger vi offensive holdninger, lite byråkrati, stort engasjement og mye handling!

Les programmet vi går til valg på

Her kan du laste ned Birkenes Høyres valgprogram for 2023 – 2027: