Høyre skal redusere eiendomsskatten med 50 millioner

I løpet av neste periode skal Høyre redusere eiendomsskatten med 50 millioner kroner.

At alle skal ha muligheten til å ha et godt sted å bo er en grunnregel i et velfungerende velferdssamfunn. Selveierdemokratiet er en styrke for det norske samfunnet, og en viktig del av dette er at alle skal kunne eie sin egen bolig, og at flere skal kunne bli medeier i egen bedrift.

De siste årene har eiendomsskatten for de fleste innbyggerne i Bodø økt betydelig, og mange opplever i tillegg at takseringen av boligene er gjort på en urettferdig måte. Høyre mener at det er grunnleggende feil å måtte betale skatt for sin egen bolig, men vi er også klar over at slik situasjonen i Bodø er i dag, kan ikke skatten fjernes over natten. Derfor legger Bodø Høyre opp til en trinnvis nedtrapping av skatten.

Inntekten som familien selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt, er velferd for familiene. Høyre vil derfor arbeide for å holde skattetrykket så lavt som mulig. Noen kommuner har sett seg nødt til å innføre eiendomsskatt for å løse prioriterte oppgaver. Høyre mener at dette skal være en 100 prosent lokal beslutning.

En landsoversikt fra 2019 viser at innbyggere og hytteeiere i kommuner med Høyre-ordfører betaler minst eiendomsskatt. Av de ti kommunene som krever inn mest eiendomsskatt styres seks av dem av Arbeiderpartiet, mens de fire øvrige har ordførere fra Frp, Sp, Venstre og fellesliste. Det viser at det betyr noe hvem som styrer. Høyre jobber for å holde skattetrykket lavt, slik at familien kan beholde mer av sine egne penger.