Bedre togtilbud i Buskerudbyen

Fylkesordfører og de fire ordførerne fra Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier la frem hovedbudskapet om to tog i timen til Kongsberg og fire til Brakerøya.

Foto: Ingunn Larsen, Buskerudbyen

Jernbanen er ryggraden i Buskerudbyen. Mange pendler, også mellom kommunene. Potensialet for å få flere til å ta toget er stort, men da må toget gå oftere, sier Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen (H) og leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbyen til Drammen Live 24 (drm24.no).

Les hele saken og hva alle ordførerne og fylkesordfører uttaler i Drammen Live 24 (drm24.no) her: