Politikk

Buskerud Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Skole - ambisjoner på elevenes vegne

Buskerud Høyre har som ambisjon å gi hver enkelt elev de aller beste mulighetene. Det vil vi gjøre gjennom å sikre elevene landets beste videregående opplæring. Buskerud Høyre skal i neste periode ha som overordnet mål å maksimere læringsutbyttet og minimere frafall i Buskerudskolen.

Samferdsel - ambisjoner om trygg og god fremkommelighet

Buskerud Høyre vil at fylkeskommunen som regional planmyndighet, gjennom samarbeid med kommunene, sikrer helhetlig og rask regulering og planlegging av samferdselsprosjekter i fylket og at fylkeskomminen skal bidra til å samordne kommunenes krav og forventninger til samferdselsetatene, for å øke regionens gjennomføringskraft.

Regional– og næringsutvikling - ambisjoner for vekst

Buskerud Høyre vil påse at fylkeskommunen gjør det den skal for å tilrettelegge for et robust næringsliv, med høy verdiskapning, over hele fylket. Buskerud skal være et fylke med vekst i folketall og arbeidsplasser, med bedrifter i verdensklasse innen sine næringer.

Folkehelse, idrett og kultur

Ambisjoner om et sunnere, triveligere og mer aktivt Buskerud. Fylkeskommunen har et lovfestet ansvar til å sikre befolkningen tannhelsetjenester samt å fremme folkehelse i fylket. Buskerud har med sin nærhet til både skog, sjø og fjell gode forutsetninger for en sunn befolkning.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

Last ned vårt program her