Buskerud Høyres nominasjonsprosess for Stortingsvalget 2025

Arbeidet med å finne 14 kandidater til Buskerud Høyres stortingsvalgliste 2025 – 2029 har startet!
Buskerud Høyres nominasjonskomité ble nedsatt av fylkesstyret 4. mars 2024. Her kan du lese mer om vår prosess og arbeidet fremover.

Buskerud Høyres nominasjonsmøte avholdes 21. november 2024 på fylkeshuset i Drammen. Innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet.

Nominasjonskomiteen oppfordrer foreningene, medlemmene og velgere å komme med forslag til kandidater. Komiteen innkaller aktuelle kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Alle innstilte kandidater skal signere forpliktende kandidatavtale.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

  • Nominasjonskomiteens leder Kjell Arne Hermansen, 911 42 745
  • Fylkessekretær Morten Sandnes, 915 25 160

Buskerud Høyre nominasjonskomité består av:

Region/ForeningMedlemVaramedlem
DrammenKjell Arne HermansenEili Bakketun
LierFrode SundsethRisham Kaur Kamboj
Kongsberg/NumedalNils Helge TuftoBjørg Homelien
MidtfylketEmil A. Bellen NordahlHans Kristian Sveaas
RingeriksregionenInger KammerudGuro Bakke
HallingdalsregionenRune IhleSteinar Medhus
Senior HøyreLise Bye JøntvedtHelge Chr. Aaby
Unge HøyreIna Christine Odden GranheimNikolai Børset

Overordnet datoplan for nominasjonsprosessen:

HendelseFrist/periode
Oppnevning av nominasjonskomité Nominasjonskomiteen ble oppnevnt av Buskerud Høyres fylkesstyre 4. mars.5. mars 2024
Varsel til kommuneforeningene og medlemmer Foreningenes medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på aktuelle listekandidater for nominasjonskomiteen. Sekretariatet sørger for å informere alle medlemmer og foreninger, samt opplyse om datoplanen.15. mars 2024    
Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å stille seg til disposisjon for renominasjon.1. mai 2024
Frist for sittende representanter og vararepresentanter til å svare – på om de stiller seg til disposisjon for renominasjon. Svarene legges ut på Buskerud Høyres hjemmeside.16. juni 2024
Frist for å fremme forslag på listekandidater Alle medlemmer er tidligere informert om fristen, og komiteen arbeider selv aktivt for å innhente aktuelle navn.25. august 2024
Nominasjonskomiteen presenterer en alfabetisk liste over aktuelle/foreslåtte kandidater. Listen legges ut på Buskerud Høyres hjemmesider, samt sendes til alle foreningene som grunnlag for prøvenominasjon og rådgivende avstemningen blant medlemmene.2. september 2024  
Prøvenominasjon gjennomføres i kommuneforeningene Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen fra nominasjonskomiteen. Kommuneforeningene og sideorganisasjonene skal i god tid (senest 3 uker) innkalle alle medlemmene til medlemsmøtet. Dette medlemsmøtet i foreningene skal både gjennomføre prøvenominasjon og velge utsendinger til nominasjonsmøtet. For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved det kommende stortingsvalget. Protokoll fra møtet skal sendes sekretariatet for registrering.16.-26. september 2024 (uke 38 og 39, frem til høstferien).
Rådgivende avstemning blant fylkespartiets betalende medlemmer – samt de av Unge Høyres betalende medlemmer som har stemmerett ved valget det skal nomineres til. Sekretariatet vil legge til rette for å gjennomføre «uravstemningen» slik at alle medlemmer gis anledning til å stemme på sine kandidater. Medlemslistene som danner grunnlag for den rådgivende avstemningen tas ut den 10. september. For å kunne delta i uravstemningen må man ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før den 9. september.16.-26. september 2024 (uke 38 og 39, frem til høstferien starter).
Frist for innkalling til nominasjonsmøtet Delegatene skal tilskrives med informasjon om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet. Informasjon om dette legges også ut på Buskerud Høyres hjemmesider.24. oktober 2024
Frist for offentliggjøring av nominasjonskomiteens innstilling Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og sendes delegatene senest 14 dager før nominasjonsmøtet.7. november 2024
Nominasjonsmøtet Nominasjonsmøtet avholdes torsdag 21. november 2024.21. november 2024