Det er foreslått massive kutt i Buskerud fylkeskommune: – direkte konsekvens av at regjeringen har lagt ned Viken etterfulgt av å strupe økonomien til nye Buskerud

Fylkeskommunen står ovenfor en dramatisk prosess med massive kutt som konsekvens av oppsplitting av Viken. Siden den gang har Buskerud fått betydelig reduserte inntekter i overføringer fra staten, skriver Iselin Haugo Stavn og Simen Murud fra Høyres fylkestingsgruppe i en pressemelding.

Iselin Haugo Stavn og Simen Murud, gruppeleder og nestgruppeleder i Buskerud Høyres fylkestingsgruppe.

Onsdag 29. mai la PWC og BDO frem sin rapport med foreslåtte kutt i Buskerud. Fylkeskommunen står ovenfor en dramatisk prosess med massive kutt som konsekvens av oppsplitting av Viken. Siden den gang har Buskerud fått betydelig reduserte inntekter i overføringer fra staten. Til tross for advarsler fra fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H), har ikke regjeringen og Stortinget sikret penger til nye Buskerud.

Tidligere i år gikk Buskerud fylkeskommune igjennom en større prosess med massive kutt innenfor kollektivtrafikken Dessverre var det ikke nok, og det må kuttes med over 200 millioner til for at fylkesøkonomien skal komme i balanse.

  • Dette er en direkte konsekvens av at regjeringen har lagt ned Viken etterfulgt av å strupe økonomien til nye Buskerud. Forslagene vi har fått i dag er råmateriale og peker på muligheter for innsparing. Nå skal fylkeskommunedirektøren komme med sine anbefalinger, før vi politikere skal vedta det. Ingenting er bestemt før fylkestingets møte i desember. Frem til det møtet skal vi ha en god prosess og lytte til alle innspill, sier Iselin Haugo Stavn, Høyres gruppeleder i Buskerud fylkesting
  • Disse forslagene til kutt er dramatiske. Vi skulle gjerne styrke både skoler og busstilbud, samt tatt igjen veivedlikeholdet, men vi er dessverre satt i en situasjon der vi må kutte. Når vi nå ser hvor store kutt i tjenester vi må gjøre, så kan man nesten lure på om dette er første skritt mot nedleggelse av fylkeskommunen. Det var vel ikke helt det som var intensjonen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet da de stemte for oppløsning av Viken, sier Stavn (H)

Det er også foreslått dramatiske kutt innenfor videregående skole og opplæring.

  • Forslagene til kutt i videregående skole er ikke hyggelig lesning. Det er tragisk at vi er satt i en situasjon der vi må kutte godt over 200 millioner kroner. Dette er riktignok bare forslag og ikke avgjort før fylkestinget møtes til sin budsjettbehandling. Frem til da er jeg opptatt av å sette meg grundig inn i tallene og lytte til alle innspill, sier Simen Murud (H), leder av Hovedutvalg for opplæring i Buskerud fylkeskommune