Nå er det nok – start arbeidet med Ringeriksbanen og E16

Buskerud Høyre forventer at bevilgninger til Ringeriksporteføljen snarest kommer på plass og at prosjektet fortsatt får høy prioritet i den kommende Nasjonale Transportplanen.

Inger Kammerud, Ringerike Høyre og Lise Bye Jøntvedt, Ringerike Senior Høyre.

Ringerike Høyre og Hol Høyre fikk fullt gjennomslag for en resolusjon, da Buskerud Høyre hadde årsmøte på Sundvolden Hotel 10. februar. Resolusjonen handler om Bergensbanens forkortelse skriver Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt fra Ringerike Høyre i Ringerikes Blad, les hele innlegget her.