Syv gode grunner til å stemme Høyre i Farsund

1. En skole der folk lykkes

For å skape et samfunn der alle kan lykkes, er det avgjørende med gode skoler. Høyre vil prioritere tidlig innsats, flere dyktige lærere og team med miljøveileder i hele kommunen for at flere elever skal trives og oppleve mestring. I tillegg vil vi sørge for at skolen blir bedre tilpasset hver enkelt elev, blant annet ved å innføre flere valgfag og linjer på ungdomsskolen.

2. Menneskene foran systemet

Eldre som trenger pleie skal møte en kompetent helsetjeneste som gir dem valgfrihet og medbestemmelse. Høyre vil opprette miljøutvalg bestående av brukere ved omsorgssentrene, hjemmehjelp og helsetjenesten, pårørende, eldrerådet, ansatte og politikere, som sammen skal belyse utfordringer, finne løsninger og foreslå konkrete tiltak som skal følges opp politisk.

3. Kultur og fritid

Fra naturens side har Farsund de beste forutsetninger for å skape et allsidig aktivitetstilbud. Vi har et mangfoldig kulturtilbud som favner bredt, fra kulturhistorie til utøvende kunstnere. Høyre vil jobbe for stabile rammer for frivilligheten og legge til rette for at det profesjonelle kulturlivet styrkes. Med etableringen av nye Eilert Sundt videregående skole skal Høyre arbeide aktivt for at kommunen blir spennende, attraktiv og med et yrende liv.

4. Samferdsel, klima og miljø

Vi skal oppdatere planer for infrastruktur som vei, sykkelsti, ladestasjoner for elbil, vann og avløp, fiber og strømnett. Utbedre «lappeteppene» av asfalterte veier og reasfaltere der det trengs. Høyre vil satse på utvidet forskning og utvikling av ny teknologi innen fornybar og grønn energikilder.

5. Innbyggerne i fokus – plan og bygg

Vi forstår verdien av stedsidentitet. Det skal være god balanse mellom vekst og vern i arealpolitikken. Høyre skal være pådriver for oppdaterte reguleringsplaner, sentrums- og tettstedsplaner i hele kommunen. Vi vil forenkle byråkratiet og bidra til økt utnyttelsesgrad og fortetting der vi kan.

6. Vi vil utvikle Farsund

Høyre vil utnytte mulighetene våre bedre. Derfor skal vi arbeide for å styrke havnefasilitetene, legge til rette for gründere og bidra til vekst innen landbruk, industri, forskning og reiseliv.

7. Vi er din garantist mot eiendomsskatt

Summen av vår politikk vil medføre at behovet for eiendomsskatt blir mindre. Vi ønsker derfor å fjerne denne unødvendige skatten innen 3 år.