Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Syv gode grunner til å stemme Høyre i Farsund

Høyre mener at det trengs et skifte i Farsund. Vi skal støtte opp om mangfoldet av små og mellomstore bedrifter og være innovative i møtet med morgendagen.

Les programmet vi går til valg på

Her kan du laste ned Farsund Høyres valgprogram for 2023 – 2027: