Vi trur på Fitjar

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Fitjar endå betre!

Jo Kjetil Strand

Gruppeleder