Vi trur på Fjaler

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Fjaler endå betre!

Jostein Jarstad

Gruppeleder