Robert Bergerud – ordførerkandidat

«Etter at eg flytta til Eidsdal og Fjord kommune har eg sett mange moglegheiter, møtt mange med spennande idear og tankar, og kjent på nokre av dei utfordringane distriktskommunane kjempar med. Når eg var spurt om å stille som listetopp og ordførarkandidat, slo det meg at dette er ei sjeldan moglegheittil faktisk å bidra til at moglegheiter og idear vert realisert, og bevise at distriktskommunar også kan få det til.»