Vi trur på Fjord

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Fjord endå betre!

Viktor Valdal

Varaordfører