Våre kandidater

Dette er vår valgliste med kandidater til året kommunevalgkamp