Åtte gode grunner til å stemme Høyre i Froland

1. Vi vil fjerne eiendomsskatten

Du skal ha råd til å bo i Froland! Høyre vil redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Høyre mener at terskelen for å ha eiendomsskatt skal være høy og vil jobbe for at forbruket i kommunen holdes nede. Det meste har blitt dyrere det siste året og vi i Froland Høyre vil bidra til situasjonen ved å la folk beholde mer av sine egne penger.

2. Kvalitet i skolen og satsing på yrkesfag

Kunnskap er nøkkelen til fremtiden! For hvert enkelt menneske, for samfunnet og for næringslivet. Vi må derfor sørge for at skolen i Froland er en attraktiv og ettertraktet arbeidsplass for våre gode lærere og at våre elever får en skole på toppnivå. Vi har som mål å få tilbake det vi kjenner som den gode kvalitetsskolen med fokus på yrkesvalg på ungdomstrinnet. Da må vi sette av nok midler til å satse på læreren, tilrettelegge for lærelyst, trivsel og tilby mer praktisk læring. Slik får vi en bedre skole som i større grad vil være med å motivere våre håpefulle elever.

3. Trygg og verdig alderdom

Høyre vil at alle Frolendinger skal kunne leve trygt hele livet i et aldersvennlig og inkluderende lokalsamfunn. Det betyr at kommunen skal legge til rette for en aktiv alderdom med flere boliger tilpasset de eldre i sentrumsområdene, slik at man lett kan oppsøke aktiviteter og møteplasser for sosialt fellesskap og nettverksbygging. Pleietrengende eldre skal også ivaretas av en kompetent helsetjeneste, sikres god og næringsrik mat, tilpassede tjenester som hjelp til personlig hygiene og riktig medisinbruk.

I Froland skal det være trygt å bli gammel. Vi bil derfor innføre bruker- og pårørende undersøkelse som forteller hvordan de som bruker tjenesten i kommunen opplever den. Dette må til for at vi skal kunne bli bedre. Froland Høyre ønsker åpenhet om tjenestene i fremtiden. Vi vil bygge nytt modulbasert sykehjem som dekker behovene til våre eldre innbyggere. Vi vil også legge til rette for trygghetsboliger i Sentrum.

Vi må være med å synliggjøre lavterskeltilbud i Frisklivssentralen som bygger på viktigheten av fysisk aktivitet, godt kosthold, tobakkskutt og lettere psykiske plager.

4. Flere skal oppnå boligdrømmen

Froland Høyre vil at alle skal oppnå boligdrømmen! Froland Høyre vil bidra til at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Vi mener dette er et viktig bidrag for å skape en stabil vekst i kommunen. For å oppnå dette ønsker vi blant annet å legge bedre til rette for leie-til-eie-ordningen. Med dagens høye boligpriser og kravet til egenkapital er det mange, særlig unge som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Alle skal ha et trygt og godt sted å bo. Da må vi sørge for en politikk som gjør at flere kommer seg inn på boligmarkedet. Vi vil føre en aktiv boligpolitikk hvor vi gir flere Startlån og samarbeider med byggebransjen for å få økt boligbygging i Froland. Høyre skal jobbe for at flest mulig eier sitt eget hjem, blant annet gjennom leie til eie.

5. Bedre og mer fleksibel kollektivtransport

Høyre sitt mål er at du skal komme det trygt og raskt frem. Det skal være mulig å benytte seg av kulturtilbud på kveldstid og samtidig kunne reise kollektivt frem og tilbake til Arendal. Høyre vil derfor jobbe for å bedre kollektivtilbudet i, til og fra kommunen. Et bidrag til dette er en kollektiv øsning vi kaller «Hent meg i Froland». Dette er en løsning etablert i andre kommuner, f.eks Sauda. Det er en kollektivløsning hvor man på forhånd kan bestille transport.

6. God integrering gir muligheter for alle

Integrering skjer lokalt – for å få til et godt integreringsarbeid må hele lokalsamfunnet engasjeres. Vi vil kjempe for å forebygge utenforskap gjennom bruk av engasjerte sosiale entreprenørskap i kommunen på Norgestoppen. Høyre ønsker derfor å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement og satsing i både idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering, tilhørighet og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal aldri være et hinder for deltagelse og frivillig innsats.

7. Nytt museum med gode kulturopplevelser

Frolands Verk er en «perle» i kommunen som vi må ta godt vare på med vedlikehold og vern av bygninger. Frolands verks venner har i en årrekke bidratt til at verket har kunnet se praktfull ut, samt at de har holdt uendelig mange arrangementer både for store og små for å skape et fellesskap i kommunen. Nå er planen i kommunen å utvikle et kulturmuseum som har et historisk preg fra både Niels Henrik Aabel og Vassmoen og det er viktig at hele kommunen er sammen om å få dette til både for lokalsamfunnet, besøkende og for nasjonale støtteordninger i fremtiden. Målet er også å kunne skape utvikling av Bobil-campen og området rundt. Høyre vil være med å bidra til at denne fantastiske tomta som tilhører kommunen kan vokse med sine potensielle muligheter og kanskje mot 2030 vil Froland verk være en idyll med kanalen ved vannet, jernverkstomta og elva som blomstrer for alle i hele Norge!

8. På lag med jobbskaperne

Høyre ønsker å spille på lag med  det etablerte næringslivet og fremtidige jobbskapere i kommunen. Høyre vil skape næringspolitiske ja-kommuner der det er attraktivt å investere i både eksisterende og ny næringsvirksomhet.

Froland kommune skal oppfattes som en ja-kommune. Kommunen må være åpen for samarbeid med det private næringsliv og støtte opp om gode initiativer med nysgjerrighet og entusiasme. Vi har behov for næringsutvikling i egen kommune. Høyre vil at kommunen skal være attraktiv for eksisterende og nye næringsområder. Froland kommune skal oppfattes som en ja-kommune. En kommune som spiller på lag med næringslivet. Vi vil ansette egen næringsrådgiver. Det er viktig å støtte opp om arbeidet med å etablere Bøylestad Energipark, Samt støtte opp om Gullknapp og Blakstadheia Næringsområde.