HøyreFunk

Det som funker.

mann løper, har protese på fot

Utvalgets mandat:

  • Være en kunnskapsressurs for hele Høyre i spørsmål som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Jobbe strategisk og langsiktig med et helhetsperspektiv for hele samfunnet.
  • Sørge for oppnåelse av konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom Høyres politikk.
  • Utvikle, fornye og sørge for implementering av politikk med et tydelig liberal-konservativt stempel basert på valgfrihet, like muligheter og respekt for enkeltmennesket og privatlivets fred.