Fem gode grunner til å stemme Høyre i Gjerstad

1. Barnehageplass når du trenger det

Barnehagene i bygda har kun et opptak i året. Ut ifra når på året barnet er født gir dette store utfordringer for foreldre som skal tilbake i arbeid etter endt permisjon. Vi vil derfor ha fleksibelt opptak i begge barnehagene, at begge barnehagene opprettholdes, og sikre de økonomiske rammene for at dette kan gjennomføres. Dette er nødvendig for å tiltrekke seg barnefamilier til bygda.

2. Nytt aktivitetshus

Den øvre delen av bygda har lenge manglet et godt samlingspunkt. Vi vil derfor skape en møteplass for folk i alle aldre. Dette er viktig for å øke bolysten i hele kommunen. Her skal ungdommen få sitt eget lokale som de får ansvaret for og skal innrede etter eget behov. Her skal det fylles opp med nye og eksisterende aktiviteter. Vi vil sikre bevilgninger for fremtidig drift.

3. Nytt bofellesskap

Gjerstad får store demografiutfordringer i årene som kommer. To nøkkelord her er at man skal føle seg trygg og en ikke skal føle seg ensom. Vi mener mye av dette kan løses med å lage et nytt bofellesskap med nærhet til tilbud en trenger i hverdagen og et godt bofellesskap med felles aktiviteter og møteplasser. Vi er har så vidt startet med prosjektet, men vi skal sørge for å få det gjennomført.

4. Mer igjen av egen inntekt

Privatøkonomien er stadig under press og i Gjerstad har vi et lavt gjennomsnitt når det gjelder inntekt. Kombinert med et høyt skatte og avgiftstrykk er ikke dette bra for den enkelte familie. Vi vet at mange sliter om dagen og det tar vi på alvor. Frem til 2019 økte nivået på kommunale skatter og avgifter for hvert år. Etter 2019 har vi hvert år senket den reelle kostnaden betydelig for hver enkelt husstand, og det skal vi fortsette med. Vi har lagt om systemet slik at alle nå betaler for det de faktisk bruker. Vi skal fortsette med å finne løsninger som gjør det så billig som overhodet mulig for den enkelte.

5. Flere nye Gjersdølinger hvert år

Gjerstad har over en periode hatt svakt synkende antall innbyggere. Den trenden ønsker vi å snu. Vi skal satse på å øke bolysten i hele kommunen. Tiden er nå inne for handling og vi skal kartlegge hvorfor de som flytter gjør det og hva som skal til for at de flytter tilbake. Vi vil se på hva som kjennetegner kommuner som har høy bolyst og overføre deres erfaringer til Gjerstad. Sammen med alle innbyggerne skal vi lage en plan med konkrete tiltak, og vi skal gjennomføre de. Vårt mål er 30 nye innbyggere hvert år.