Hamar Høyres årsmøte 2021

torsdag 18. november 2021

19:00 – 21:00

Hamar Høyre avholder årsmøte torsdag 18. november 2021, klokken 1900. Årsmøtet avholdes på Narmo Betong, Birkebeinervegen 33, 2316 Hamar. Vår egen stortingsrepresentant Anna Molberg vil orientere om aktuelle saker fra Stortinget

Detaljer

Stedet
Narmo Betong Birkebeinervegen 33, 2316 Hamar
Arrangement dato
tor 18. november 2021 fra 19:00 – 21:00
Påmeldingsdetajer
Gratis

Invitasjon til årsmøtet

Saker som skal behandles:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets og kommunestyrets beretning
  4. Godkjenning av regnskap og budsjett
  5. Behandling av nye vedtekter (Fellesvedtekter for kommuneforeninger i Høyre)
  6. Valg av styre, valgkomite og delegater til Innlandet Høyres Årsmøte 4. – 5. februar 2022.
  7. Valg av nominasjonskomite for valg av ordførerkandidat 2023.
  8. Innkomne saker

Årsberetning vil bli sendt ut til alle medlemmer minimum en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i en måned og ha betalt kontingent for 2021.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret på pggros@online.no innen mandag 8. november.

Velkommen til årsmøtet!

Hilsen
Styret i Hamar Høyre