Vår visjon

Hamar Høyre ønsker at Hamar kommune skal være byen med muligheter for alle. For å få til det må vi bygge et solid grunnlag for å møte fremtidens utfordringer og gripe fremtidens muligheter.

Våre hovedsaker

Kommuneutvikling

Skal vi klare å løse fremtidens velferdsutfordringer i Hamar, må vi legge til rette for høy utbyggingstakt og vekst i folketallet.

Skole og barnehage

Vi må styrke satsingen på kunnskap. Vi ønsker et samfunn hvor hver enkelt gis verktøyene til å forme sin egen fremtid, uavhengig av bakgrunn.

Helse og omsorg

Andelen eldre stiger kraftig i Hamar, og det er derfor viktig å legge til rette for en god alderdom.

Sosialt sikkerhetsnett

For mange mennesker har falt gjennom vårt sikkerhetsnett, enten det er i skolen, barnevernet eller helsetjenesten.

Se vår politikk

Hamar kommune

Hedmark

Kontakt

Jane Meyer
Leder
Telefon: 48008332

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Aktuelt

BARN OG SOSIALE MEDIER

Bruk av sosiale medier har blitt en integrert del barn og unges hverdag. Stadig yngre barn får tilgang til sosiale medier som...

Kulturminner selges for å bevares

Allerede i 2012 ble det besluttet at Åker gård skulle selges. Likevel kommer det som en overraskelse på ordføreren i Hamar at...

Våre folk