Vår visjon

Hamar Høyre ønsker at Hamar kommune skal være byen med muligheter for alle. For å få til det må vi bygge et solid grunnlag for å møte fremtidens utfordringer og gripe fremtidens muligheter.

Våre hovedsaker

Kommuneutvikling

Skal vi klare å løse fremtidens velferdsutfordringer i Hamar, må vi legge til rette for høy utbyggingstakt og vekst i folketallet.

Skole og barnehage

Vi må styrke satsingen på kunnskap. Vi ønsker et samfunn hvor hver enkelt gis verktøyene til å forme sin egen fremtid, uavhengig av bakgrunn.

Helse og omsorg

Andelen eldre stiger kraftig i Hamar, og det er derfor viktig å legge til rette for en god alderdom.

Sosialt sikkerhetsnett

For mange mennesker har falt gjennom vårt sikkerhetsnett, enten det er i skolen, barnevernet eller helsetjenesten.

Se vår politikk

Hamar kommune

Hedmark

Kontakt

Jane Meyer
Telefon: 48008332
c/o Hedmark Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Aktuelt

Budsjettalen juni 2016

Høyre, By og bygdelista, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne tar sammen ansvar når vi i dag legger frem budsjettforslaget...