Om Hamar Høyre

Hamar Høyre ble stiftet 5. mars 1883.

Vedtekter

Hamar Høyres vedtekter finner du her:

Nominasjon 2023

Nominasjonen (prosessen med å velge kandidater) av Hamar Høyres kandidater til kommunevalget 2023 er en av foreningens viktigste oppgaver. Til å forbedre nominasjonen er det nedsatt en komité bestående av:

 • Michael Oreld, leder
 • Anna Molberg, medlem
 • Knut Fangberget, medlem
 • Maren Helberg, medlem – Unge Høyre
 • Jøran Folstad, medlem – Senior Høyre

Har du forslag på navn, kan du sende disse til Michael Oreld på epost michael.oreld@gmail.com.

Mer om nominasjonsprosessen vil komme senere.

Hamar og Hedmarken Senior Høyre

Styret i Hamar og Hedmarken Senior Høyre er:

 • Leder Jøran Folstad, Hamar
 • Nestleder Arnt Lindstad, Hamar
 • Styremedlem Astrid Mello Carlsen, Stange
 • Styremedlem Else Aas, Ringsaker
 • Styremedlem Magnhild Olrud, Ringsaker
 • Varamedlem Sigrid Narmo, Hamar

Hamar Unge Høyre

Styret i Hamar Unge Høyre er:

 • Leder Mathias Skaalerud
 • Styremedlem Kristoffer Eide
 • Styremedlem Sindre Skollingsberg

Vi har som mål for 2022 å verve så mange nye medlemmer i Hamar-regionen som mulig, gjennom bl.a. skoleaksjoner på videregående skoler i Hamar, Stange og Ringsaker, samt andre former for vervekampanjer.

Vi håper at vi klarer å gjenoppbygge Hamar Unge Høyre til å bli den største og mest aktive lokalforeningen blant alle ungdomspartiene i Hamar-regionen. Meld deg inn eller send epost til Mathias mathias@skaalerud.no.