Hamar Høyres årsmøte 2023

torsdag 30. november 2023

18:00 – 20:30

Hamar Høyre avholder årsmøte torsdag 30. november 2023, klokken 18.00. Årsmøtet avholdes på Narmo Betong, Birkebeinervegen 33, 2316 Hamar. Vår egen stortingsrepresentant Anna Molberg vil orientere om aktuelle saker fra Stortinget

Detaljer

Arrangement dato
tor 30. november 2023 fra 18:00 – 20:30
Påmeldingsdetajer
Gratis

Informasjon

 1. Orientering fra vår egen stortingsrepresentant, Anna Molberg
 2. Saker til behandling:
  a. Godkjenning av innkalling og saksliste
  b. Valg av møteleder og referent
  c. Styrets og kommunestyrets beretning
  d. Orientering om regnskap og budsjett
  e. Valg av styre, valgkomite og delegater til Innlandet Høyres årsmøte 2024.
  f. Innkomne saker
 3. Orientering fra den nye kommunestyregruppen

Årsberetning vil bli sendt ut til alle medlemmer innen en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i fire uker og ha betalt kontingent for 2023. (Kontingenten kan betales på møtet, men helst før).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret på pggros@online.no innen torsdag 16. november 2023.

Velkommen til årsmøte!


Hilsen
Styret i Hamar Høyre