Moglegheiter for alle

Bakgrunnen din skal ikkje ha noko å seie for kva moglegheiter du har i Herøy.

Bli medlem
«Som ordførerkandidat for Herøy Høgre vil eg være ein garantist for at kommunen skal være ei JA-kommune for næringslivet ,frivilligheita og innbyggarane i kommunen.»

Ann-Kathrin(Tine)Storøy – Ordførarkandidat Herøy Høgre

2. Kandidat

Karl Petter Sortehaug

3. Kandidat

Carl-Henrik Myrseth Moltumyr

4. Kandidat

Sigurd Voldsund Nygård

5. Kandidat

Tor Sindre Steinsvik

6. Kandidat

Margareth Leinebø

7. Kandidat

Maria Sævik

8. Kandidat

Mona Ryssevik

9. Kandidat

Torbjørn Hide

10. Kandidat

Maria Sporstøl Leine

11. Kandidat

Kjetil Daniel Jøsok

12. Kandidat

Stig Arne Helsem Sævik

13. Kandidat

Janne-Katrin Hansen Sævik

14. Kandidat

Fred Hansen

15. Kandidat

Monica Bjørhovde

16. Kandidat

Norvald Bjarne Muren

17. Kandidat

Malene Frøystadvåg Remøy

18. Kandidat

Arjan Sydhagen Dalsøren

19. Kandidat

Kristin Kvalsund Baade

20. Kandidat

Jørn Magnussen

21. Kandidat

Yvonne Fosnavåg Almestad

22. Kandidat

Knut Egil Aurvåg

23. Kandidat

Caroline Sivertstøl Stolsmo

24. Kandidat

Per Inge Tarberg

25. Kandidat

Andreas Leine

26. Kandidat

Bente Storvik

27. Kandidat

Knut Petter Dimmen

28. Kandidat

Kristian Helsem Sævik

29. Kandidat

Thomas Vassvik

30. Kandidat

Mette Lokna Nedreberg

31. Kandidat

Remi Eide

32. Kandidat

Anette Teige

33. Kandidat

Marlene Runde Igesund

34. Kandidat

Øyvind Sævik

35. Kandidat

Kjerstin M. Lilleøy Nygard

63. Kandidat

Ingalill Higraf Remøy

37. Kandidat

Karoline Velsvik Sivertsen

38. Kandidat

Idar Kjell Tarberg

39. Kandidat

Lars Ivar Moldskred

GODE GRUNNAR TIL Å STEMME PÅ HERØY HØGRE

Utgangspunktet for Høgre sin politikk er omsynet til omsorgen for enkeltmennesket. Difor vil vi sikre at det er brukaren, ikkje systemet, som står i sentrum av helse- og
omsorgstenestene. Helse- og omsorgstilbodet skal ha kvalitet, verdigheit og gi valmoglegheiter. Eldre skal ha tilbod om gode og næringsrike måltid, økt aktivitet og fellesskap. Herøy Høgre vil gjennomføre eit krafttak for psykisk helse og tidleg innsats

Herøy skal vere ei god kommune å leve, bu og arbeide i, heile livet.

Utgangspunktet for Høgre sin politikk er
omsynet til omsorgen for
enkeltmennesket. Difor vil vi sikre at det er brukaren, ikkje systemet, som står i
sentrum av helse- og omsorgstenestene. Helse- og omsorgstilbodet skal ha kvalitet, verdigheit og gi valmoglegheiter. Eldre
skal ha tilbod om gode og næringsrike måltid, økt aktivitet og fellesskap.

Helse- og omsorgssenter for framtida.

Herøy Høgre skal legge tilrette for næringsutvikling og sørge for at kommunen har dei beste vilkåra for nyskapning og vekst. Varig velferd byggjer på lønnsomme bedrifter med
tryggje arbeidsplassar. Herøy kommune skal være open og tilgjengeleg med effektiv og ansvarleg økonomisk drift.

Utvikle Fosnavåg Sentrum.

Skulen skal gi like mogelegheiter for
alle og gi elevane grunnleggjande
ferdigheiter og kunnskap. Høgre vil ha
nulltoleranse for mobbing, styrke
skuleleiinga og gi gode tilbod for etterog
videreutdanning av tilsette.

Ny barneskule på Bergsøya.

Høgre ynskjer eit inkluderande og
mangfoldig kultur- og idrettsliv. Vi
ynskjer at Herøy kommune skal vere ei
kommune med eit godt og variert
kulturliv, vi meinar det bidreg til bulyst
og trivsel.

Arbeide for fleire møteplassar og
fritidstilbod i Indre del av kommunen
.

Herøy Høgre skal legge tilrette for næringsutvikling og sørge for at kommunen har dei beste vilkåra for nyskapning og vekst. Varig velferd byggjer på lønnsomme bedrifter med tryggje arbeidsplassar. Herøy kommune skal være open og tilgjengeleg med effektiv og ansvarleg økonomisk drift.

Regulere og utvikle nye næringsområder i Myrvåg.