Vi tror på Hole

Har du lyst til å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Sammen kan vi gjøre Hole enda bedre!

Syver Leivestad

Ordfører