Fem grunner til å stemme Høyre

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

1. Hustadvika skal være en kommune med muligheter for alle, for innbyggere og næringsliv

2. Et aldersvennlig samfunn og omsorg i alle livets faser

3. Gode oppvekst vilkår og fremtidsrettet tilbud til barn og unge

4. Tilrettelegge for næringsutvikling

5. En sunn og bærekraftig kommunal økonomi er Hustadvika Høyre sitt overordnede mål slik at vi oppnår muligheter for alle