Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Vestre Toten Høyre ønsker en kommune som er drevet av kunnskap, innovasjon, skaperkraft, mangfold og toleranse.

Vestre Toten skal være en god plass å bo, jobbe og leve i, med aktive arbeidsplasser, nyskapende næringsliv, god fremkommelighet og et mangfoldig kulturliv.

Kommunen må dermed være en leverandør av gode tjenester og en tilrettelegger for utvikling og mangfold i hele kommunen.

Vi vil skape fremgang gjennom et tett samarbeid mellom kommunen, industri, øvrig næringsliv, fagmiljøene, frivillige organisasjoner, private aktører og enkeltpersoner.

Se vår politikk

Aktuelt

Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon
Mudassar Kapur på pressekonferanse i Stortingets vandrehall

Kunnskap og mestring i skolen

Vestre Toten Høyre vil fortsette satsingen på kvalitet og innhold i skolen. De første årene i barnehage og på barneskolen spiller en stor rolle i barns utvikling.

Her skal de knekke lesekoden, sosialiseres og føle mestring gjennom læring. Dermed er det også viktig at barn med ulike utfordringer fanges tidlig opp. Ansatte i utdanningsforløpet må ha god og relevant kompetanse

Idrett og kultur

Vestre Toten har høy aktivitet i de lokale musikk- og idrettsmiljøene.

Vi vil fortsette å legge til rette for at kulturaktivitetene møter gode betingelser for å utvikle sine tilbud til barn og unge.

Omsorg og helse

Vestre Toten Høyre ønsker å prioritere en god helsetjeneste for hele befolkningen.

Selv når man er avhengig av hjelp og å motta tjenester fra kommunen, skal alle ha mulighet til å bestemme mest mulig over eget liv. Når man har behov for omsorgstjenester skal man møte verdighet, kompetanse og kvalitet.

Elin Synnøve Solberg - Gruppeleder, Vestre Toten

Elin Synnøve Solberg

Gruppeleder, Vestre Toten

Kontakt

Vestre Toten Høyre

Roger Hugo Johnsen

Leder
Telefon 90581083

Marianne Aashaug

Fylkessekretær
Telefon 90708400

Våre folk