Vil du bygge drømmen din i Iveland?

Pressemelding fra Iveland Høyre: nnIveland Høyre vil gå inn for en støtteordning til bygging av hus ognbolig i kommunen. Det vil åpne opp for at unge som har tilhørighet til Iveland lettere kan få realisert sine drømmer om eget hus i hjemkommunen.n

nn Vi fra Iveland Høyre vil hjelpe deg! Vi har troen på ei god fremtid for Iveland, for vi tror på både nye og eksisterende innbyggerne.n

nn

Iveland Høyre vil i den nye kommuneperioden kjempe for en aktiv boligbygging i hele kommunen. Vi tror på valgfrihet for våre innbyggere, for vi mener folk selv skal kunne bestemme hvor de vil bo. Vi vil derfor gå for dristige tiltak for å både øke innbyggertallet, og beholde eksisterende innbyggere i kommunen.n
n

n

Iveland Høyre ønskernå gi 300.000,- i engangsstøtte til bygging av enebolig eller 200.000,- inengangsstøtte til bygging pr. leilighet i 2-mannsbolig. etter samme kriterier.nDen samme ordning vil vi ha for 4-mannsbolig og leiligheter også. Støtten vilnbli utløst ved innflytting, om de oppfyller noen enkle kriterier.

n

Iveland Høyre vil gå for støtteordningen til bygging av hus og bolig i kommunen for vi tror det vil øke innbyggertallet, noe som også vil gi fart i kommunale og private boligfelt som ligger ute på markedet. Det vil åpne opp for at unge som har tilhørighet til Iveland lettere kan få realisert sine drømmer om eget hus i hjemkommunen – på kommunale eller private tomter, eller på stedet de har vokst opp. Foreldre som vil bygge fremtidsrettet bolig for seg selv, kan om de ønsker det, dermed overlate barndomshjemmet til barna.n
n

n

Vi tror også at dette tiltaket åpner for at nye innbyggere kan bygge der de ønsker. Liker du å ha folk rundt deg, så har vi fine tomter i byggefelt. Vil du bo litt lenger vekk fra naboer, så har vi tomter for det også. Nærhet til frihet!

nn

Iveland har mange arbeidstakere fra andre kommuner, og vi i Høyre ønsker å gi disse et tilbud som gjør det mulig å flytte nærmere arbeidsplassen. Det vil gi arbeidstakere en fordel når de bor nærmere arbeidsplassen, både økonomisk samtidig som det er en miljøgevinst på grunn av mindre bilkjøring til og fra arbeidsplassen.n
n
En økning av innbyggere er helt nødvendig for å sikre våre flotte barnehager og skoler, og for å opprettholde de kommunale arbeidsplassene. Innbyggervekst er helt vesentlig og nødvendig for å holde avgiftene nede, og for å kunne gi gode velferds- og fritidstilbud av høy kvalitet til innbyggerne i kommunen. n

n

Vi tror på deg, for vi tror på Valgfrihet!

nnnn

n
n