Slik stemmer du

Sett kryss ved dei kandidatane du helst vil ha inn i kommunestyret!

Det er du som veljar som bestemmer kven av oss som kjem inn i kommunestyret. Det gjer du ved å setje kryss på stemmesetelen framføre den eller dei kandidatane du helst vil ha inn. Det er dei kandidatane med flest kryss som kjem inn i kommunestyret. Du kan krysse framføre så mange du vil.

Om du vil stemme på eit anna parti kan du likevel gi ein stemme til Høyre-kandidater du vil ha inn i kommunestyret. Det gjer du ved å skriva navnet til den du vil ha med nederst på stemmesetelen du vel å bruke. Det er tomme ruter med plass til opptil 10 navn.