Fem grunner til å stemme Kongsvinger Høyre

Foto: Guntars Mednis/Wikimedia Commons

1. Alle barn skal lære seg å lese, skrive og regne

Kongsvingerskolen skal gi muligheter for alle, uavhengig av hvilken bakgrunn du kommer fra. I dag kan 1 av 3 elever ikke lese skikkelig når de slutter på barneskolen. Vårt viktigste mål er at alle barn skal lære seg å lese, skrive og regne. Heldigvis peker pilene i riktig retning. Vi tror på tidlig innsats og på å bygge et lag rundt elevene. Høyre vil alltid fokusere på innholdet i skolen.

2. Du skal glede deg til å bli gammel i Kongsvinger  

Vi blir stadig flere eldre og i 2030 vil vi være nesten 4500 eldre i kommunen. Vi vil legge til rette for at disse skal bli eldre med god helse. Alle skal ha muligheter til et aktivt og sosialt liv hele livet. Vi vil legge til rette for en god og verdig alderdom uavhengig om du bor hjemme eller har behov for en omsorgsplass. Alle skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge det oppleves trygt og godt for deg. Samtidig skal du være sikker på at du får sykehjemsplass når det er den riktige løsningen. Høyre vil videreutvikle de hjemmebaserte tjenestene og sykehjemstilbudet i Kongsvinger de neste årene. 

3. Du skal få beholde mer av dine egne penger

Høyre er garantisten for at kommunen driftes godt og at dine penger brukes på en best mulig måte. Vi vil redusere eiendomsskatten slik at de som bor i Kongsvinger får beholde mer av egne penger. Til nå har vi redusert eiendomsskatten med 15 prosent og de neste fire årene skal den ytterligere ned. Et skifte i Kongsvinger kan gi økt eiendomsskatt! 

4. Like muligheter – uavhengig bakgrunn

I Kongsvinger lever ca 570 barn i vedvarende lavinntekt og i familier som sliter med å få endene til å møtes. Alle barn og unge skal kunne delta på en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes lommebok. Høyre satser på gratis halleie til aktiviteter for unge og  vil at kommunen skal dekke kontingenten til en aktivitet for familier med dårlig råd.

5. Ambisjoner for Kongsvinger

Kongsvinger er en motor for vekst og næringsutvikling i regionen. Høyre skal møte private initiativ med effektiv saksbehandling og ja-holdning. Det vil gi flere spennende jobber lokalt. Vi har stor tro på Kongsvinger. Vi mener Kongsvinger bør bli en universitetsby, og vil jobbe for at flere utdanninger legges til Kongsvinger. Sammen med byutvikling ønsker vi med dette å legge til rette for at flere ønsker å bli boende i Kongsvinger. Høyre ønsker at Kongsvinger skal bli en del av nye Akershus fylkeskommune. 

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagen i år er mandag 11. september. På valgdagen må du stemme i Kongsvinger kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!