Aase Marthe Horrigmo skal lede nominasjonsarbeidet i Kristiansand Høyre

Det blir en spennende vår i Kristiansand Høyre. Styret har besluttet at ordførerkandidaten skal nomineres før sommeren, og nominasjonskomiteen som skal jobbe med prosessen er nå på plass.

Aase Marthe Horrigmo skal lede det viktige nominasjonsarbeidet i Kristiansand Høyre. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

– Styret har stor tillitt til nominasjonskomiteen som nå skal i gang med arbeidet, det er en bredt sammensatt gjeng med dyktige og engasjerte mennesker. Vi håper mange engasjerte Høyre-folk rundt om i kommunen ønsker å bli med å stå på lista til valget i 2023, sier Erle Wright Severinsen, leder av Kristiansand Høyre.

Nominasjonskomiteen

Årsmøtet i Kristiansand Høyre valgte før jul nytt styret, og gav styret fullmakt til å nedsette program- og nominasjonskomite. Nominasjonskomiteen har ansvaret for en god prosess for nominering og valg av både ordførerkandidat, og hele listen til Kristiansand Høyre før neste valg.

Styret har valgt følgende nominasjonskomite:

 • Aase Marthe Johansen Horrigmo, komiteleder
  Aase Marthe en er engasjert og strukturert person. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap, god erfaring fra Kristiansandspolitikken og har blant annet jobbet som statssekretær både i kommunal- og kunnskapsdepartementet.
 • Tom Stig Bisseth Johanssen, nestleder
  Tom Stig har vært aktiv i lokal- og regionalpolitikken i en årrekke. Han har et stort kontaktnett og bred erfaring fra tidligere roller som blant annet leder av foreningen og leder av nominasjonsarbeidet.
 • Kjersti Javenes
  Kjersti er utdannet økonom og jurist, og jobber med logistikk i PostNord. Hun er livsglad og sporty type som ofte er å finne der det skjer. Kjersti er også nestleder i styret i Kristiansand Høyre.
 • Inger Sædberg Birkenes
  Inger er en av byens mest kjente eiendomsmeglere og en god representant for næringslivet. Hun har et bredt kontaktnett og har i mange år sittet i styret i Høyres hus.
 • Anders Ramsland
  Anders har vært gruppeleder i Høyre i Songdalen og var ordførerkandidat før valget i 2015. Han var aktiv i kommunesammenslåingsprosessen og er nå å finne i en helelektriske anleggsbil som kjøres for Agder Massetransport.
 • Synnøve Prebensen
  Synnøve er en sprudlende engasjert Søgneboer med god erfaring fra lokalpolitikken. Hun sitter i dag i Yrkesopplæringsnemda og jobber som tillitsvalgt i Agder fylkeskommune.
 • Hans Otto Lund
  Hans Otto var tidligere gruppeleder og har sittet i bystyret i hele 20 år. Han kjenner Kristiansandspolitikken svært godt og er i dag vara i fylkestinget. I nominasjonskomiteen er han oppnevnt av Senior Høyre, som han ledet frem til i høst.
 • Celine Aas
  Celine er nytt og engasjert medlem i styret til Kristiansand Unge Høyre der hun er medlems- og verveansvarlig.  Hun er 16 år og oppnevnt av Unge Høyre som medlem i nominasjonskomiteen.

Ser frem mot arbeidet

Komitelederen ser frem mot å komme i gang med arbeidet.

– Vi har mange engasjerte og dyktige mennesker i Høyre, og jeg ser frem mot å bli kjent med enda flere av dem gjennom komiteens arbeid. Vi håper mange vil melde interesse for å stå på lista og bidra til valgseier og god høyrepolitikk i den videre utviklingen av kommunen, sier Aase Marthe Johansen Horrigmo.

Styret har vedtatt tidlig nominering av ordførerkandidaten. Det vil si at ordførerkandidaten velges i et eget nominasjonsmøte før de andre kandidatene.

– Det er spennende at flere navn allerede er nevnt som mulige nye ordførerkandidater. Det er et godt utgangspunkt for vårt arbeid og viser at det gror godt i Høyre. Vi starter nå prosessen med å finne frem til de vi mener vil være best kvalifisert til å lede partiet videre, sier Aase Marthe Johansen Horrigmo.

Kontaktpersoner:

Erle Wright Severinsen, foreningsleder, erlewright@outlook.com, 986 45 546
Aase Marthe Johansen Horrigmo, leder av nominasjonskomiteen, aasemarthe@gmail.com, 992 95 916