Portrettintervju: Terje Øydne Pettersen

Terje Ø. Pettersen er på 3. plass på Høyres liste til kommunevalget i år. Han bor på Tangvall i Søgne og har tidligere ikke vært aktiv i politikken. Jeg har stilt Terje noen kjappe spørsmål for at vi kan bli bedre kjent med han.nnn n

Personalia: Jeg er 54 år, Gift, 2 barn og er opprinnelige fra Søgne.n

Utdanning: M.Sc. in European Politics and Policy fra London School of Economics (LSE) med fordypning i regionalutvikling i Europa, Cand. Mag. grad i Økonomi fra UIA, Informatikkstudier ved UiO, Ingeniør innen IKT fra NKI, og Agronom.

n

Jobberfaring: Adm. Dir. Sørlandets Kunnskapspark AS, Rektor BI Kristiansand, Daglig leder for Etablerersenteret i Agder (EVA), Næringskonsulent i Kristiansand kommune. Før dette jobbet jeg i min fars mekaniske verksted, som var underleverandør til offshore- og prosessindustrien i regionen. I dag er jeg selvstendig næringsdrivende innen bedriftsrådgivning og driver Tangvall Gård.n
n
Dette er i grove trekk min bakgrunn.n
n

n

Hvorfor ble du først nå politisknaktiv?

Jeg har alltid vært opptatt av politikk og tok min mastergrad innen europeisk politikk i voksen alder. Jeg er opptatt av politisk ideologi og har et politisk syn som er godt forankret midt i Høyre. Stillingene jeg stort sett har hatt, etter endt utdannelse, har ikke vært forenelig med politiske verv. Nå arbeider jeg som selvstendig næringsdrivende og da åpnet endelig muligheten seg. At dette er sammenfallende med kommunesammenslåingen er en ren bonus. Vi står foran store og veldig interessante oppgaver som jeg ønsker å være med på.nn

Du er i politisk sammenheng etnubeskrevet blad. Mange ble nok overrasket over nominasjonen. Ble du?

n

Vi i Høyre har mange dyktige og erfarne politikere i nye Kristiansand. En 3. plass var derfor langt over mine forventninger. Den tillitten partiet har vist meg, gjør meg ydmyk og veldig motivert for å gjøre en god jobb.n
n
Jeg gleder meg til valgkampen og til å fronte vårt partiprogram. Vi har det beste programmet og det beste laget. Vi skal vinne valget og Harald skal blir gjenvalgt som ordfører. Det fortjener den nye storkommunen. n
n
n

n

Hva er dine hjertesaker?

n

Jeg er opptatt av næringsutvikling og da spesielt legge til rette for gode og forutsigbare tilbud til både ny-etablerer og til eksisterende næringsliv. Samspillet mellom offentlig- og privat sektor er avgjørende for at vi kan ivareta og skape flere lønnsomme jobber i privat sektor. Det er nødvendig for å sikre vår fremtidige felles velferd. Særlig viktig er det å satse på utvikling av miljøteknologi, noe som jeg har arbeidet med i en årrekke.n
n
Vår region har det aller beste utgangspunktet med mange spennende fagmiljøer, dyktige ingeniører og stor internasjonal erfaring innen markedsføring og salg. Jeg håper jeg får anledning til å bidra til at Høyres politikk vil prege disse viktige fagområdene.

n

n
n