En ekte kristiansander med hjerte for byen vår

Harald er en ekte kristiansander med barneår på Grim, oppvekst på Søm, bosted på Møvig, besteforeldre på Mosby og røtter i Songdalen. Harald har ledet sammenslåingen av de tre kommunene og håper å bli ordfører i den nye kommunen. Harald er engasjert i det meste i politikken og leder også Agder Høyre og er i med i partiets sentralstyre.

Personalia:n
54år. Gift. 3 barn på 25, 23 og 21n

Utdanning: n
Siviløkonom fra handelshøyskolen BI. Noen tilleggskurs fra bla London Business School og Harvard Business School. Unge Høyres elitekurs i 1982!

n

Jobberfaring: n
I studietiden jobbet jeg som journalist blant annet i Aftenposten. Så gikk jeg over til konsulent- og forskningsbransjen. Først litt i Oslo før jeg begynte i Agderforskning i 1990. Der jobbet jeg i 14 år og hadde de fleste roller, blant annet fire år som direktør.n
n
I 2004 starter jeg Oxford Research i Norge – med tom pult og 100-tusen i aksjekapital. Jeg slutte da jeg ble ordfører, og da hadde selskapet blitt ca 20 ansatte og tilsvarende antall millioner i omsetning. Jeg har jobbet med ulike prosjekter for oppdragsgivere i inn og utland, med svært variert innhold. Dette er en utrolig nyttig bakgrunn å ha i det politiske arbeidet.n
n
I oktober 2015 ble jeg valgt som ordfører i en by jeg brenner for at skal være Norges beste og Norges flotteste. Dette vil jeg fortsette å gjøre videre .

n

Hvorfor ble dunpolitisk aktiv?

n

Jeg ble politisk engasjert allerede på ungdomsskolen. Da var den store debatten om karakterene skulle fjernes i skolen. Arbeiderpartiet var for, Høyre var mot. Høyre ble mitt parti!n
n
Jeg kom inn i Unge Høyre og ble raskt med i styret, med Tom Stig Bisseth Johansen, som formann. Så overtok jeg selv ledertrøya og siden gikk det slag i slag med ledelse av Vest-Agder Unge Høyre, 4 år i Unge Høyres sentralstyre, redaktør av Unge Høyres avis, Norges medlem i EUs ungdomsforum og mye mer.n
n
Da jeg flyttet tilbake til Kristiansand etter studiene tok det ikke lenge før jeg havnet på Høyres liste, og i en alder av 28 ble jeg gruppeleder i bystyret – med Bjørg Wallevik som ordfører. Der satt jeg i to perioder, men trakk meg da jeg ble direktør i Agderforskning. Så gikk det 15 år før jeg igjen ble politisk aktiv – har dog fulgt med fra sidelinjen hele tiden!

n

Glad fornnominasjonen

n

Det er en ære å bli nominert som Høyres ordførerkandidat i nye Kristiansand!

n

Hjertesaker?

n

Jeg brenner for mye, men en god skole er min sak nummer 1. Også gode vilkår for næringslivet står sentralt. Vi må skape verdier før de brukes!