Enighet mellom 5 partier: Mathias Bernander blir ny ordfører

Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet er enige om samarbeid i det nye bystyret. Mathias Bernander blir ny ordfører i Kristiansand, mens Charlotte Beckmann Finnestad blir varaordfører.

Fra venstre: Kjell Erik Haavold (Sp), Jacob Handegaard (V), Stian Storbukås (FrP), Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) og Mathias Bernander (H). Foto: Kristiansand Høyre

Høyre, KrF, FrP, Venstre og Senterpartiet har til sammen 34 av totalt 57 mandater i det nye Kristiansand bystyre. Dette utgjør et klart flertall. På bakgrunn av dette er partiene enige om et valgteknisk samarbeid med intensjon om videre forhandlinger om politisk plattform for koalisjonen. Partiene har også forpliktet seg til å søke samarbeid om budsjett.

Hovedpunkter fra avtalen partiene er enige om:

  • Mathias Bernander blir ny ordfører i Kristiansand
  • Charlotte Beckmann Finnestad blir ny varaordfører
  • Høyre får utvalgslederen i oppvekstutvalget og areal- og miljøutvalget, samt 3 plasser i formannskapet
  • Kristelig Folkeparti får utvalgslederen i helseutvalget og det omdøpte kultur- og idrettsutvalget, samt 3 plasser i formannskapet
  • Fremskrittspartiet får nestlederen i helseutvalget og areal- og miljøutvalget, samt 2 plasser i formannskapet
  • Venstre får nestlederen i kultur- og idrettsutvalget, samt plass i formannskapet og areal- og miljøutvalget
  • Senterpartiet får plass i areal- og miljøutvalget og kultur- og idrettsutvalget
  • Opposisjonen får lederen av havnestyret og kontrollutvalget

Avtalen er godkjent av alle partienes bystyregrupper.

Last ned hele avtalen

Les hele avtalen ved å laste ned PDF-filen: