Enighet om politisk plattform for Kristiansand

Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet er i dag enige om politisk plattform for styringen av Kristiansand kommune de neste fire årene.

Gruppelederne for samarbeidspartiene avbildet sammen med påtroppende ordfører Mathias Bernander (H) og påtroppende varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad (KrF).

Last ned hele plattformen nederst i saken.

Plattformen ble presentert og signert av partiene under en pressekonferanse i toppetasjen på Caledonien Hotel i Kristiansand tirsdag.

Den nye politiske plattformen er den første av sitt slag i Kristiansand i nyere tid, og er et omfattende styringsdokument som setter retning for kommunen.

Høyres nye gruppeleder Norunn Tveiten Benestad signerte plattformen på vegne av Høyre.

– Dette er først og fremst en plattform som viser med all tydelighet at disse fem partiene står sammen om å ville en tryggere og mer forutsigbar politikk for Kristiansand den neste fireårsperioden. Det gir en tryggere fremtid for innbyggerne, en mer forutsigbar politisk situasjon i bystyret. Samtidig gir partiene våre klare styringssignaler til administrasjonen allerede fra første dag, sier hun.

Gruppeleder for Kristelig Folkeparti, Sigrun Sæther, peker særlig på at plattformen sikrer valgfrihet for familiene.

– Dette samarbeidet setter fokus på generasjoner sammen, for å være med å løse utfordringer med utenforskap hos unge og ensomhet blant eldre. Vi styrker familiene. Vi gir de større valgfrihet over egen hverdag. Vi viderefører den lokale kontantstøtten for 2 åringer, innfører samlivskurs og støtter mangfold av barnehager og skoler. Det blir mer lek i skolen og mer skjermbevissthet, sier hun.

Stian Storbukås, gruppeleder for Fremskrittspartiet, er stolt over at Kristiansand får en konkret styringsavtale.

– Dette er den mest konkrete politiske avtalen Kristiansand har hatt i nyere historie.

Venstres gruppeleder Jacob Haugmoen Handegard mener plattformen er et stort skritt i riktig retning i klimapolitikken.

– Med Venstre som en del av posisjonen har plattformen fått en grønnere profil, jeg vil spesielt trekke fram ambisjonene om reduksjon av utslipp fra sjøfart. Vi lovet velgerne å flytte havna og utvikle byen, det er det tydelige gjennomslag for. Jeg er stolt over at kulturlivet i byen skal få forutsigbarhet, sånn at de kan bruke tid på å lage mer liv og røre i Kristiansand, sier han.

Ole Magne Omdal, Senterpartiets gruppeleder, er også fornøyd med plattformen.

– Matjordvern har fått en god plass i plattformen. Skolehage-satsingen skal gi den oppvoksende slekt forståelse for matens opprinnelse og betydningen av matjordas verdi.

Last ned plattformen

Her kan du laste ned politisk plattform for flertallskoalisjonen 2023-2027: