Et krafttak for barn og unge

Rådmannen i Kristiansand har lagt frem et godt budsjett for 2017. Et budsjett som tydelig bærer preg av at byen har hatt borgerlig styre over mange år.

Budsjettet Høyre og koalisjonen legger frem er et krafttak for barn og unge som trenger det mest. Det blir flere øyne inn i skolen til å følge opp de som sliter.

Vi har prioritert midler til miljøterapeuter og oppfølging av barnevernsbarn i skolen. Lærerne får avlastning og kan drive med det de kan best – undervisning. Vi vil ha alle gjennom hele skoleløpet. Dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre dropouts. Vi gir barna mulighet til å lykkes. Skape nye mønstre og bryte onde sirkler.

Det er også lagt inn ekstra midler til å styrke de familien som trenger ekstra oppfølging for å sørge for at barna kan ha en så normal oppvekst som mulig, og delta i idrett og fritidsaktiviteter.

Tiltak til flerspråklige barn i barnehagen styrkes – språkopplæring – klar for skolehverdagen. EM-klubben får økt årlig tilskudd.

Ekstra gledelig; som et ledd i realfagssatsingen i Kristiansand – har vi lagt inn midler til at alle ungdomsskolene i Kristiansand kan gi et tilbud om forsert matematikk til alle på 9.trinn. Det er en ordning som er på noen ungdomsskoler i dag, men nå får alle skolene muligheten til å bli med på dette. Ventilasjon Oddemarka (25 mill) fremskyves fra 2020 til 2018.

Gode læringsforhold for elevene prioriteres! Tidlig innsats prioriteres tydelig i budsjettet.Foto: Getty Images (Høyre)