Folkehelse – et prioritert område i Kristiansand – også i fremtiden

Kristiansand har i mange år hatt fokus på Folkehelse og Helsefremming som viktige elementer i alt budsjett- og plan-arbeid. Med tverrpolitisk sterk tilslutning.

Eksempelvis har både kommuneplaner og delplaner de siste tiår hatt fokus på grønne korridorer tilknytning til nye og eldre boligområder. Det er enkelt, raskt og lett tilgjengelig å bruke vår kommunes mange flotte tur og rekreasjons-områder.


n

Også siste kommuneplan har sterke føringer på dette. Og nå forsterket mer enn noensinne hvor helsefremming-perspektivet er blitt ennå mer aktualisert.


n

Min egen bydel – Randesund og Hånes – har et godt natur og turterreng lett tilgjengelig for alle. Rekreasjon, mosjon og naturopplevelser er gode fellesbegrep. Dette er spesielt viktig for en stadig voksende befolkning av seniorene på 60 pluss. All forskning og erfaring viser entydig at fysisk aktivitet gir store gevinster for trivsel, egen helse og ikke minst livsglede. Levealderen er økt og vi holder oss friskere lengre ved mosjon og aktivitet. Dette er spesielt viktig når vi vet at de fleste ønsker å bo i eget hjem lengst mulig i livsfasen. Og selvfølgelig svært viktig for å mestre det utfordringsbilde vi vet kommer med eksempelvis et øket antall av befolkningen som er 90 år pluss. I Randesund finnes et spesielt godt tilbud til 60 pluss kalt ”Opp av godstolen” og arrangert av Norges største idrettslag – Randesund Idrettslag – RIL. ”Opp av godstolen” samler over 100 godt voksne en dag i uken og er med dette et betydelig bidrag til helsefremming i praksis. Høyre vil gi flere denne muligheten gjennom Grønn Resept samt styrke aktivitetstilbudet med å gi støtte til den helt nødvendige frivillighet.


n

Mottoet er: Sunn aldring!

n