Forslag til nytt valgprogram for 2023 – 2027 er klart!

Kristiansand Høyres programkomité la i dag frem sin innstilling til nytt bystyrevalgprogram for for perioden 2023-2027.

Programkomiteen for Kristiansand Høyre har siden februar 2022 jobbet med valgprogrammet. Hele 34 partimeldemmer har bidratt for å få på plass det som skal være det viktigste poltiske dokumentet i Kristiansand.

Endelig program vedtas på et medlemsmøte 14. februar.

Les programkomiteens innstilling til nytt bystyrevalgprogram her:

Fornøyd programkomitéleder

Programkomiteens leder vil takke alle som har bidratt i programprosessen.

– Jeg er så takknemlig for alle i partiet som har tatt seg tid til å jobbe med programmet og for alle bedrifter og organisasjoner som har tatt seg tid til å gi oss innspill til politikk, sier Amalie Gunnufsen leder av Kristiansand Høyres programkomité.

– Jeg syntes Kristiansand er et godt sted å bo, men jeg mener og at kommunen vår kan bli enda bedre. De eldre i kommunen må få mer valgfrihet, barna i kommunen fortjener å gå på en skole der alle kan lykkes og de som står på og skaper arbeidsplasser må oppleve at de har politkere som heier på dem. Etter snart fire år med kaos fortjerner innbyggerne i Kristiansand bedre, avslutter hun.