Harald Furres appell på Skeive dager

Kjære alle sammen. Skeive Sørlandsdager handler om retten til å være seg selv.

Dagene handler om å respektere hverandre for hvem man er. Dagene handler om å stå sammen om noen verdier som vi alle er enig om, nemlig muligheten til å elske den man vil.

n

Høyre fører en politikk for å skape muligheter for alle. Alle skal ha muligheten til å skape og leve gode og verdige liv. Høyre jobber for likestilling i hele samfunnet. Alle mennesker skal respekteres og behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, funksjonsevne eller seksuell legning.

n

På torsdag fikk Kristiansand kommune homofrydprisen for sin likestilingsplan. Hvis Høyre fortsatt får ha ledelsen i denne byen skal vi gjennomføre planen! Å planlegge er enkelt, å gjennomføre er krevende. Men vi lover å gjennomføre!

n

Vi har kommet langt i Norge, men vi har fremdeles en vei å gå. Norge ønsker å være et foregangsland når kommer til menneskerettigheter. Men vi er ikke det når det gjelder rettigheter for transpersoner. Det må vi gjøre noe med! Regjeringen har derfor sendt på høring et forslag som gjør det mulig å endre sitt juridiske kjønn i tråd med sin kjønnsidentitet, uten krav om medisinsk behandling. Dette gjelder ikke mange mennesker, men er livsviktig for dem det gjelder.

nnn

Skeive sørlandsdager er en festival for glede og mangfold. Internasjonalt bidrar Pride-festivaler til å markere at LHBT er en likeverdig del av samfunnet som feires åpenhet og med glede. Synlighet og åpenhet er det viktigste middelet mot fordommer og kunnskapsløshet. Fortsatt god festival!

n