Høyre vil ha færre biler og flere mennesker i sentrum

Rådmannen i Kristiansand har lagt frem et godt budsjett for 2017. Et budsjett som tydelig bærer preg av at byen har hatt borgerlig styre over mange år.

Et levende bysamfunn med menneskene i sentrum er viktig for Høyre!

Vi vil ha færre biler og flere mennesker i sentrum. I budsjettet legger Høyre og koalisjonen ekstra penger til å lage gode møtesteder og lunger for mennesker, handel og aktiviteter i sentrum. Domkirkeparken og området rundt vil bli opprustet for 10 mill, slik at det blir et godt sted for folk å ferdes og være.

Vi følger opp gatebruksplanen med ytterligere 5 mill for å legge til rette for mennesker, handel og aktiviteter når bilene forsvinner fra gatene.Foto: Getty Images (Høyre)