Høyres bystyregruppe og gruppemøter 2019-2023

n Her er en oversikt over Kristiansand Høyres bystyrerepresentanter for perioden 2019-2023. Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til våre ukentlige gruppemøter.n n

n n n n n n n
n

Høyresnrepresentanter i politiske utvalg

n

Formannskapet: Renate Hægeland, Terje Ø Pettersen, Ida Grødumn
n Eierskap og næring: Renate Hægeland, Terje Ø Pettersenn
n By- og stedsutvikling: Odd Nordmon
n Helseutvalget: Espen Saga, Anita Dietrichsonn
n Oppvekstutvalget: Arve Stokkelien, Ida Grødumn
n Kulturutvalget: Amalie Gunnufsen, Tom Løchenn
n Organisasjonsutvalget: Kristin Wallevik, Kjetil Aasenn
n Arbeids- og inkluderingsutvalget: Jack Andersenn
n Havnestyre: Vegard Launes n

n
n
n
n n n n n n n
n

Gruppemøter

n

Gruppemøtene vil bli avholdt mandager fra kl. 17.00 – 19.00 på Høyres Hus (Kongensgate 29, 4610 Kristiansand). Vil du motta e-post med innkalling til gruppemøtene, så send melding til gruppeleder Renate Hægeland på mobil: 901 57 511 eller e-post: renate@aktivcoaching.no.n
n
NB: Frem til nyttår vil gruppemøtene noen ganger avholdes i Formannskapssalen i Rådhuset. Dette vil bli kunngjort uke for uke på Facebookgruppen Aktivenmedlemmer i Kristiansand Høyre og på e-postinnkalling.n
n
n Til informasjonn
Alle medlemmer har møte- og talerett på gruppemøter, men kun de innvalgte representantene med deres varaer har stemmerett.

n
n