Idrett og folkehelse er viktig for Høyre

Rådmannen i Kristiansand har lagt frem et godt budsjett for 2017. Et budsjett som tydelig bærer preg av at byen har hatt borgerlig styre over mange år.

Idrett og folkehelse er viktig for koalisjonen. Høyre og koalisjonen legger inn i budsjettet en reduksjon i leiebetingelsene for idrettsklubbene fra 2017. De andre partiene følger ikke dette opp i sine budsjetter.

Vi ønsker at Kristiansand skal få en helhetlig plan for hvordan vi kan gjøre det flotte turterrenget vi har i Kristiansand enda mer tilgjengelig for alle. Turer ute i skog og mark er noe av det beste vi kan gjøre for våre egen helse og velvære. Vi ønsker å gjøre dette til et fellesskaps prosjekt hvor vi trekker inn frivillige og idrettslagene i samarbeid med arbeidstiltak i offentlig regi.

Farvannet Skyteanlegg blir komplett når nå pistolbanen kommer på plass. Mer enn 600 skyttere står klar til å ta dette i bruk. Dette vil være med å gi skyttermiljøet i Kristiansand muligheten til å invitere til mer lokal aktivitet og på nasjonalt nivå.
Vi realiserer også det planlagte ski- og skiskytteranlegget på Sandripheia. Her legges det til rette også for helårsaktiviteter med rulleskiløyper som gjør det mulig med helårs trening og arrangementer. Et tiltak som vil være til glede for store og små i Kristiansand.


Foto: Getty Images (Høyre)