Interpellasjon om vaksinering i Kristiansand

Bystyremedlem Espen Saga (H) har skrevet en interpellasjon til ordfører om å ta i bruk private vaksinasjonskontorer for å tilby Covid-19 vaksine til våre innbyggere.

Bystyremedlem Espen Saga

Kristiansand Kommune er nå godt i gang med c-19 vaksineringen av byens befolkning. Hver dag gis det vaksiner til de prioriterte gruppene utfra kriteriene fra statlige myndigheter. Etter hvert utvides gruppene til også å omfatte stadig flere mennesker.

Det gjøres et veldig godt arbeid av kommunens smittevernteam, og sammen med det kommunale vaksinasjonskontoret og fastlegene, er det laget en god plan for å rulle ut vaksineringen på en mest mulig effektiv måte.

Jeg har imidlertid fått tilbakemeldinger fra enkelte fastleger som er bekymret for hvordan de skal klare vaksinasjonsoppgavene sammen med den ordinære pasientbehandlingen. Etter hvert som vaksinen tilbys stadig flere, må både ettermiddager og kvelder tas i bruk for å dekke etterspørselen.

Kommunens vaksinasjonskontor er behjelpelige med å avlaste fastlegene, men også de har begrenset kapasitet.

Samtidig vet vi at det i byen vår finnes private vaksinasjonskontorer som har både lang erfaring når det gjelder vaksiner, og ikke minst ledig kapasitet til å avlaste fastlegene med vaksineringen.

Det er flere fastleger som benytter private vaksinasjonskontorer som ekstraressurs og faglig rådgiver i en normal situasjon med reisevaksiner og influensavaksiner. De ønsker også å gjøre dette under c-19 vaksinasjonen.
Et privat vaksinasjonskontor i Kristiansand er Sørover AS. Sørover har både kompetanse, egnete lokaler og ikke minst svært mye ledig kapasitet til å være en partner for kommunen og fastlegene under c19 vaksineringen.

Til tross for gjentatte henvendelser til kommunen har de per dags dato ikke blitt tatt med i planleggingen av vaksineringen og har ikke fått mulighet til å gjennomføre vaksineringer og avlaste fastlegene.

Ordfører, her kan vi slå to fluer i en smekk.

Sørover er en privat bedrift som har merket pandemien hardt på kroppen. I fjor hadde de en omsettings nedgang på 80 % grunnet at folk ikke lenger har behov for feks reisevaksiner.

Dersom de private vaksinasjonskontorene får anledning til å tilby c19 vaksiner og avlaste fastlegene, vil det være både god næringspolitikk og svært god helsepolitikk. To områder jeg antar ordføreren er opptatt av.

Så spørsmålet mitt til ordføreren blir da: Vil du ta et initiativ slik at private vaksinasjonskontorer i Kristiansand blir gitt muligheten til å tilby c-19 vaksiner, og avlaste fastlegene der hvor fastlegene selv ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre vaksinering av sine pasienter?

Espen Saga (H)
Bystyremedlem
Medlem Helseutvalget