Portrettintervju: Jack Andersen

Jack Andersen er på 10. plass på Høyres liste til kommunevalget i år. Han bor på Tråne i Søgne og har tidligere vært aktiv lokalpolitiker i kommunen. Vi har stilt Jack noen kjappe spørsmål for at dere kan bli bedre kjent med han.n n

Personalia: Jeg er 54 år, gift, har 2 barn og er opprinnelige fra Vestbygda i Søgnen

Utdanning: Jeg er utdannet murermester, samt maskin— og betongentreprenørn
n

n

Jobberfaring: n
Måneskinnsbonde. I endel år holdt vi storfe til kjøttproduksjon. Jeg har drevet eget entreprenør- og byggfirma og tidligere jobbet som bygge- og prosjektleder i Agderbygg.n
n
I dag er partner i eiendomsutviklingsfirmaet VI A/S. I tillegg har jeg egne eiendomsprosjekter hvor jeg tegner, prosjekterer, tar grave- og terrengarbeider og betongarbeider på disse. Jeg engasjeres også som ansvarlig søker i flere byggeprosjekter, samt byggeledelse på ulike prosjekter for privat kunder.nnn
n
n

n

Hvorfor ble du politisknaktiv?

nn

Mitt første politiske møte husker jeg godt, dog ikke eksakt hvilket år det var. Jeg må ha vært i 12-14 års alderen da jeg var med min onkel som stemte Høyre og veldig engasjert i politikken. Vi på et møte i Høllen hvor Erling Norvik holdt tale, det var stort husker jeg. Tenk å se og høre en virkelig politiker…!n
n
Så gikk det mange år, til jeg kom i 20 årene og ble spurt om jeg ville stille på liste til Venstre. Men uten erfaring fra politikk, så jeg takket høflig nei.n
n
Jeg tenkte ikke mer på dette med politikk, før jeg ble spurt igjen for 12 år siden, denne gang om jeg ville stå på listen til FRP. Da var jeg visst nokså synlig i saken med å beholde Tånevik skole som privat grendeskole (noe vi også fikk til i mange år helt, til elevgrunnlaget sviktet og forsvarlig drift ikke lenger var mulig)n
n
Jeg sa ja til dette, og da kom jeg inn i både planutvalg og kommunestyret hvor jeg endte opp som gruppeleder. Jeg gikk deretter over til Høyre og har de to siste periodene representert Høyre i formannskap og kommunestyret, og var også i tillegg leder av administrasjonsutvalget i en av periodene.n
n
Dette må vel sies at har vært betydelig krevende, men svært lærerikt. Det er veldig gøy å få til løsninger og avtaler med forskjellige politiske partier. Vi har fått til en veldig god budsjett-konstellasjon i Søgne og det motiverer å forhandle frem gode løsninger som kommer innbyggerne til gode både på kort og lang sikt — og som i tillegg er bærekraftig økonomisk. n
n
Det som også er motiverende og givende, er alle hyggelige mennesker som setter pris på det vi politikere etter beste evne prøver å gjøre for innbyggerne, og de hyggelige tilbakemeldingene jeg stadig får.n
n
Det motiverer til å fortsette dersom velgerne gir meg fornyet tillit!n
n
n

nnnnn

Du har vært en synlig lokalpolitiker i 3 perioder nå, men du var også skeptisk til kommunesammenslåingen. Ble du overrasket over nominasjonen og plassering på listen?

nnn

Jeg ble overrasket ja. Jeg hadde faktisk ikke regnet med noen plassering i det hele tatt, så det gjør meg ydmyk og samtidig motivert til å fortsette når partiet vurderer meg egnet til en såpass høy plassering.

n

Når det gjelder synlighet, så håper jeg det gagner Høyre som parti og at jeg klarer å fronte saker som Høyre får kreditt for.

n

Når det gjelder kommunesammenslåingen, så var det viktig for meg å akseptere folkeavstemningen, noe jeg også gjorde. Høyre lokalt gjorde også det, hvor jeg fremmet det forslaget som fremdeles står i protokollen fra kommunestyret og som fikk flertall — nemlig nei til kommunesammenslåing — et historisk vedtak som ikke ble gjennomført.

n

Grunnen er et overordnet organ i Norge som heter Storting. De har bestemt at vi skal slås sammen: Søgne, Kristiansand og Songdalen. Da må vi som lokalpolitikere akseptere det som bestemmes der, og vi skal lojalt utføre de direktiver Stortinget via Regjeringen pålegger lokalpolitikere. Noe annet hadde vært uakseptabelt.

n

Derfor jobber jeg nå aktivt for å bygge en ny storkommune, med de utfordringer og løsninger som ligger i denne muligheten.

n

Jeg har fått tillit fra partiet til å være med både i Partssammensatt-utvalg og i Fellesnemnda. Det har vært nyttig og lærerikt! Jeg må si at alle parter, både ansattes representanter, administrasjon og politikere oppfører seg konstruktivt, løsningsorientert og lojalt mot prosessen.

Holder dette frem til mål, så er det faktisk mulig å bygge landets beste kommune og vi fra Høyre skal selvfølgelig bidra til det.nnnn

Nå nærmer vi oss valget. Hva er dine hjertesaker som du vil fokusere på i valgkampen og når valget er vunnet?

nnn

Ja, nå er det jo velgerne som skal avgjør om jeg får fornyet tillit.n

n

Men jeg kunne sagt det som Høyre og alle politikere prater om. Nemlig næring, eiendomsskatt, legevakt, omsorgsboliger, skole osv. osv, dette støtter jeg jo selvfølgelig.

n

Men jeg har nok en litt begrenset velgergruppe som jeg holder fokus på, og det er landbruk, beredskap og selvforsyning, samt eldre og grendeutvikling.n
n
Fokuset mitt på landbruket, forholdene de har i dag og mulighetene de får i nye Kristiansand er viktig. Her håper jeg å kunne bidra positivt ved å få fokus og gjennomslag på mulighetene og driftsforholdene bøndene har i kommunen.n
n
Det er forskjell på vekstsesong og jordsmonn på Tangvall og Tveit, sammenliknet med Vestbygda i Søgne og Finsland. De to sistnevnte har veldig mye myrjord som er drenert, mens Tangvall og Tveit har mye fin jord med sandbunn. Det er derfor ikke sammenlignbart og her må man være oppmerksomme på de forskjellene jordsmonnet og geografien har. Man må også akseptere at ikke alle gårder kan bli store bruk i ny kommune, til det er avstander en utfordring i kommunen.n
n
Så jeg vil nok ha fokus på mangfoldet i kommunen, samtidig skal vi stimulere til bærekraftige bruk, men også stimulere til at mindre bruk kan stimuleres til drift og ikke gro igjen.

n

Jeg er også veldig opptatt av beredskap og selvforsyning, Landbruket i nye Kristiansand er viktig i nasjonal sammenheng, og bøndene i vår nye kommune skal vite at Høyre er der for dem.

n

Når det gjelder trygg eldreomsorg, så er et av feltene jeg vil ha fokus på. Blant annet at man må jobbe et regelverk som formes slik at personer med fast plass på omsorgssenter, får samme mulighet til dagtilbud, som de som bor hjemme – dersom man har helse til det.n
n
Det er ikke bare de som er demente som får plass på omsorgssenter, det kan være andre ting som gjør at man får fast plass. Men ved fast plass på omsorgssenter forsvinner ofte aktivitetstilbudet og det kan være uheldig. Her har jeg fått mange henvendelser og dette er absolutt noe vi i Høyre må jobbe for, og jeg vil være et talerør for blant denne gruppen av befolkningen.n
n

n

Jeg brenner også for at grender og utkanter i nye Kristiansand fremdeles kan være bærekraftige, beholde bosetningsmønsteret og ha en naturlig tilvekst av innbygere. Dette er viktig for å opprettholde muligheten for de som ønsker å bosette seg i, og i nærheten av eksisterende grender i kommunen.

n

Nye Kristiansand trenger både grender og spredt bosetning, samtidig som man har et sterkt og vitalt sentrum. God infrastruktur i hele kommunen er viktig for å få et sentrum med variert tilbud, både i form av boliger og leiligheter, parker og grønne lunger, variert tjenestetilbud i kommunal og privat regi, handel og næring — og ikke minst kultur. Alt dette trenger vi for å bli Norges beste kommune, og det mangfoldet skal vi i Høyre kjempe for.n
n
Programmet til Høyre favner utrolig mye praktisk politikk og mitt håp er at man kan si etter valget: Med Høyre i posisjon i nye Kristiansand får vi by og land, hand i hand!

nnnnn