Kjære Høyre-venner!

Her er en liten julehilsen fra Høyres bystyregruppe med en oppsummering av det politiske året 2020 i Kristiansand.

Julehilsen fra Høyres gruppeleder i Kristiansand, Renate Hægeland

Nå er det rett før julen ringes inn og et nytt år kommer. Det har vært en hektisk politisk innspurt som vanlig.

Høyre markerte seg godt i budsjettdebatten og vil fortsette å kjempe for sakene vi vet vi må lykkes med for å gjøre Kristiansand til Norges beste kommune å bo i.

Kristiansand må legge til rette for jobbskaping å få flere i jobb. Jobber til alle er det som skal til for å folk ut av vedvarende lavinntekt og utenforskap. Høyre vil fortsette å ha fokus på kvalitet skolen og utdanningen for å hindre frafall. De demografiske endringene vi står overfor med flere eldre gjør det helt nødvendig å se på hvordan vi kan gjøre ting annerledes i helsesektoren for å sikre gode tjenester til de som trenger det aller mest. Et godt samspill med frivilligheten er avgjørende for å lykkes og samskaping med sosiale entreprenører vil bli sentralt de neste årene.

Jeg er takknemlig for at Høyre har bystyrets beste gruppe og engasjerte medlemmer. Det gjør at vi får gjennomslag for mange av våre løsninger.  Det føres fremdeles mye god Høyre-politikk til tross for at vi har en ordfører fra Ap.

Jeg ønsker dere alle en fin julefeiring og et godt nyttår – så gleder jeg meg til nye utfordringer og nye seire for Høyre i 2021!

Beste hilsen fra Høyres gruppeleder, Renate Hægeland