Kristiansand Høyres valgprogram er klart!

Medlemmene i Kristiansand Høyre har vedtatt bystyrevalgprogrammet for perioden 2023 – 2027. Det kan du lese her.

Etter en lang programprosses med mange innspill fra ulike aktører, var det til slutt medlemmene i Kristiansand Høyre som skulle behandle programmet Høyre går til valg på i september.

– Setter retning for Kristiansand

Ordførerkandidat Mathias Bernander er svært fornøyd med programmet Høyre nå skal fri til velgerne med.

– Etter fire år med politisk kaos trenger vi trygg, stabil styring i Kristiansand. Høyre er garantisten for det. Dette programmet viser at vi vil mer for Kristiansand enn det de fire siste årene har gitt oss. Programmet setter tydelig retning for kommunen og hva vi skal få til i bystyret, sier Bernander.

Han legger til:

– Vi står overfor store utfordringer i Kristiansand. Vi må ta i bruk alle gode krefter for å klare å inkludere flere, gi raskere og bedre helsehjelp, og skape en skole som gir muligheter for alle. Alt dette samtidig som folk skal sitte igjen med mer av pengene sine selv. Dette programmet gjør oss godt rustet til å løse de utfordringene, og realiserere alle mulighetene Kristiansand har.

5. kandidat Amalie Gunnufsen, som har ledet programarbeidet, er stolt over resultatet partiet har kommet frem til.

– Det har vært en stor prosess med mange involverte og flere innspillsrunder. Vi har gått bredt ut for å få innspill fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Responsen har vært god, og jeg håper alle som har tatt del i prosessen føler et lite eierskap til programmet som skal lede byen vår de nesten fire årene.

Endelig vedtatt program

Her kan du laste ned Kristiansand Høyres bystyrevalgprogram for perioden 2023 – 2027: