Nominasjonsprosessen i gang i Kristiansand

n Nominasjonskomiteen er nå i gang med å forberede valgliste til dette valget. Det første valget i den nye, sammenslåtte kommunen. Nå er snart ett år igjen til valg av nytt kommunestyre i den nye «storkommunen» Kristiansand.n n

Høyre rir på en medgangsbølge nå, og vi må alle gjøre vårt for at dette skal fortsette fremover. Vi regner derfor med et godt valg for «nye» Kristiansand Høyre, og at valget sikrer solid Høyre-styre med Høyre-ordfører i den nye kommunen. n
n

Vi er derfor opptatt av å få en liste med kandidater som sammen vil bidra til dette. At vi er godt representert med gode kandidater fra alle de tre kommunene er viktig skal vi sammen skape den gode kommunen som vi ønsker.n
n
Vi ønsker forslag på kandidater dere ønsker skal representerer Høyre i bystyret i denne nye kommunen. Alle som blir foreslått vil bli forespurt av komiteen om de er villig til å stå på listen.n
n

n

Valg av ordførerkandidat vil gjøres i et eget nominasjonsmøte på ett-årsdagennfør valget, 10. september. Den endelige listen skal vedtas på «nye» Kristiansand Høyres nominasjonsmøte 4. desember.

nMedlemmenes engasjement er viktig grunnlag for arbeidet med nominasjonen. Vi håper derfor på mange forslag og tips.n
n
Send dette til nominasjonskomiteens leder Per Sigurd Sørensen. E-post: persigurdsorensen@gmail.com. Ta også gjerne kontakt på mobil 911 19264n
nnn

Kristiansand Høyres nominasjonskomité:

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Fornavn

n
n

Etternavn

n
n

Bostedskommune

n
n

Per Sigurd (komitèleder)

n
n

Sørensen

n
n

Kristiansand

n
n

Anders

n
n

Ramsland

n
n

Songdalen

n
n

Harald

n
n

Andersen

n
n

Kristiansand

n
n

Randi

n
n

Haukom

n
n

Kristiansand

n
n

Henrik

n
n

Sørensen

n
n

Søgne

n
n

Reidun

n
n

Westergren

n
n

Søgne

n
n

Nicolai

n
n

Bjørndal

n
n

Unge Høyre

n
n

Stein

n
n

Erikstad

n
n

Kristiansand

n
nnnn