Nyvalgt styre i Kristiansand Høyre

n Tirsdag 3. desember 2019 avhold Kristiansand Høyre sitt årsmøte, hvor det nye styret ble valgt.n n

n Ikke siden sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand Høyre i 2018 har det vært endringer i styresammensetningen. Årsmøtet vedtok derfor nye styremedlemmer med ulik frekvens på sine verv (hhv 1 og 2 år)n
n
n
Fra og med 3. desember 2019 består dermed hovedstyret av

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

VERV

n
n

NAVN

n
n

VALGPERIODE (år)

n
n

Lokallagsleder

n
n

Per Sigurd Sørensen

n
n

2

n
n

1.nestleder (politisk)

n
n

Tor Utsogn

n
n

1

n
n

2.nestleder (organisatorisk)

n
n

Kjersti Javenes

n
n

2

n
n

Kasserer

n
n

Trond Reitan

n
n

2

n
n

Kvinnepolitisk ansvarlig

n
n

Grete Alver

n
n

1

n
n

Styremedlem

n
n

Synnøve Hynne Prebensen

n
n

1

n
n

Styremedlem

n
n

Mathias Bernander

n
n

2

n
n

Bydelskontakt Vest

n
n

Vegard Kristian Møller Launes

n
n

1

n
n

Bydelskontakt Sentrum

n
n

Odd Nordmo

n
n

1

n
n

Bydelskontakt Øst

n
n

Lisbeth Andersen

n
n

1

n
n

Bydelskontakt Lund

n
n

Merete Gulbrandsen

n
n

1

n
n

Bydelskontakt Songdalen

n
n

n
n

1

n
n

Bydelskontakt Søgne

n
n

Jack Andersen

n
n

1

n
n

1.fylkesstyrerepresentant for Kristiansand Høyre

n
n

Tor Utsogn

n
n

Nestleder

n
n

2.fylkesstyrerepresentant for Kristiansand Høyre

n
n

Kjersti Javenes

n
n

Nestleder

n
n

Revisor 1

n
n

Erik Nyhus

n
n

1

n
n

Revisor 2

n
n

Berit Ahlbäck

n
n

1

n
n* Foreningsstyret har fått mandat til å velge en ny Bydelskontakt for Songdalen


I tillegg ble valgkomiteeen tilført nytt medlem: Amalie Gunnufsen, i tillegg til eksisterende medlemmer: Harald F. Andersen, Hans Otto Lund og Svein Grødum. Komiteen ble i 2018 valgt for 2 år, og er ikke på valg før årsmøtet i 2020.n
n
n
For spørsmål rundt årsmøtet eller for å kontakte hovedsstyret, vennligst kontakt lokallagsleder Per Sigurd Sørensen på mobil 911 19 264 eller e-post: krshoyre@gmail.com, eller på vår Facebookside.n