Nytt fra fylkestingsgruppen Vest Agder Høyre

n Arbeidet i Fylkestingsgruppen er preget av sammenslåing og tanker om hvordan vi skal bygge ett Agder.n n

Se Høyres representanter på Vest-Agder Fylkeskommune sin hjemmeside.n
n
n

n

Regionplan Agder 2020

n

Vi er heldige som har mange felles rammeverk allerede med våre naboer i øst, og det gjør oppgaven enklere. Vi har allerede et felles rammeverk i Regionplan Agder 2020 som har styrt våre prioriteringer, og nå skal den revideres og nye mål skal settes frem mot 2030.nn

n

En bærekraftig utvikling for vår landsdel er en naturlig satsning. Electric Region Agder skal formes, og visjonene om en region der alt er fornybart skal være en viktig del av hvordan vi markedsfører Agder både nasjonalt og internasjonalt.n
n
n

nn

Bedre levekår på Agder

n

I Høyres fylkestingsgruppe er vi opptatt av å fremme et optimistisk fremtidsbilde for vår landsdel. Jo, vi har noen store utfordringer. Vi må sørge for å bedre levekårene i vår landsdel, vi må få flere kvinner i arbeid, og vi må fortsette å styrke vår videregående skole slik at vi gir våre ungdommer et best mulig utgangspunkt.

n

Men vi har verktøyene til å lykkes med nettopp det. Vår landsdel er preget av optimisme nå etter noen tøffe år i offshorebransjen vår. Vi ser nå at denne delen av næringslivet igjen begynner å ansette flere, og etterspør ny kompetanse. Dette skjer samtidig med de gode tidene i vår prosessindustri. Vår landsdel har alltid hatt blikket rettet utover. Det har vi tenkt å fortsette med i årene fremover, og vi skal sørge for at Agder er Norges ledende eksportregion. Det er ved å løfte våre suksesser vi også løser våre utfordringer.

n

Vi opplever dessverre ikke den samme strategien fra opposisjonen. Der er både leserinnlegg og taler på Fylkestinget mest opptatt av å snakke ned vår egen landsdel. Vi tror ikke det er en god oppskrift på å gjøre vår region til Norges mest attraktive landsdel. nn

n

n

Fylkestingsvalg 2019 — et blått Agder

n

Derfor er det viktigere enn noengang at vi sikrer Høyre makten i det nye Fylkestinget i Agder, og at vi gjør Arne Thomassen historisk som den første Fylkesordfører i Agder.

n

n

Vi gleder oss til valgkamp, og vi gleder oss til å farge Agder blått!

nnnn

n
n