Julehilsen fra nye Kristiansand Høyre

n Som lokallagsleder ønsker jeg alle våre medlemmer velkommen til medlemsmøter, gi innspill til politiske saker , organisatoriske samlinger og årsmøter, deltakelse på fylkesarrangementer eller delta som frivillig i valgkampen.n n

nnn Ny Høyreforening i Kristiansand

n

På årsmøtet i februar ble det som en konsekvens av beslutning om kommunesammenslåing, vedtatt å slå sammen de tre Høyreforeningene i Søgne, Songdalen og Kristiansand.

n

Dette har naturlig nok preget dette året. I likhet med arbeidet som skjer i kommunene, er vi opptatt av å sørge for å lage en ny enhet der medlemmene opplever å bli en del av en samlet, og større foreningen.n
n
n

n

Medlemsmøter og aktiviteter i regionen

n

n Det har derfor vært lagt vekt på å ha noen medlemsmøter og aktiviteter ikke bare rundt Høyres Hus og Torvet i Kristiansand. Vi ønsker, og vi trenger engasjerte medlemmer. Dette er også en måte hvor de folkevalgte kan få innspill og synspunkter de kan ta med seg inn i den politiske behandlingen av saker. n
n
Derfor vil vi fortsette med medlemsmøter på ulike steder i den nye kommunen hvor aktuelle tema kan diskuteres. Eksempler på hva som har vært tema i år, er saken om flytting av havna, og utviklingen på Tangvall.n
n
n

n

Veien til kommunevalg 2019

n

Ellers har dette året vært preget av forberedelser til kommunevalget høsten 2019. Arbeidet med nominasjon og utarbeidelse av program for valgperioden er et omfattende og viktig arbeid.

n

Nominasjonskomite og programkomite ble oppnevnt tidlig i vår, og arbeidet pågår helt fram til programmet og nominasjonen vedtas i foreningen.

n

Det nye bystyret skal ha 71 representanter

n

Nominasjonskomiteen har hatt som mål å legge frem en liste med nesten sammen antall kandidater.n
n
Nominasjon fant sted samtidig som foreningens ordinære årsmøte, tirsdag 4. desember.n
n
Som alle nå er kjent med, ønsket nominasjonsmøtet Harald Furre gjenvalgt som vår ordførerkandidat. Vi tar det naturligvis som en selvfølge at han også blir den nye kommunens første ordfører. For hele kandidatlisten for kommunevalg 2019, les mer HERn
n
Men det skal jo først holdes valg, og veien fram mot valget vil bli lang, og valgkamparrangementene vil være mange. Vi håper på god oppslutning og deltagelse i disse. n
n
Skal vi gjøre et godt valg, må vi vise oss frem, la velgerne bli kjent med nye ansikter, og med saker og ambisjoner vi har for «stor-kommunen».

n

Arbeidet med program for valgperioden er vårt viktigste dokument hvor vi skal vise frem hva som er vår politikk og hva som er våre mål i valgperioden. På samme måte som nominasjonskomiteen har vært opptatt av å få med representanter fra alle de tre kommunene, vil programkomiteen sørge for at det er saker som betyr noe for folk i alle tre kommuner og som de vil kjenne seg igjen i.

n

Vi går snart ut av det første året som «ny» forening. Utsiktene fremover ser gode ut, og med dagens meningsmålinger er det ingenting som tilsier at Kristiansand Høyre ikke skal bli det ledende partiet også de kommende fire år.

n

n
Med dette ønsker vi alle våre medlemmer i Unge Høyre, Senior Høyre og i hele Kristiansand en riktig god jul og fredfull høytid!n

Julehilsen fra Per S. Sørensen,
leder av Kristiansand Høyren
n

n

Lurer du på hvem som sitter i hovedstyret til Kristiansand Høyre? Sjekk det ut HERn

n

nnnn

n
n