Pasientens helsevesen

Høyre i Kristiansand ønsker i kommende periode å øke pasientenes valgmuligheter i kommunens helsetjeneste. Helsetjenesten er til for pasientene og brukerne. I dag opplever svært mange pasienter at de ikke har valgmuligheter. Det som møter pasientene er standardiserte opplegg som tar mest hensyn til systemet enn til enkelt menneske.

Mennesker er forskjellige og lever ulike liv og det gjør vi også når sykdom og alderdom inntrer. Det å kunne velge selv gir en ekstra kvalitet og verdighet. Vi kan ikke forstå, at retten til å velge som man ellers i livet tar for gitt, skal falle bort når man blir pasient.

n

Høyre vil at kommunen skal ha ansvaret for disse tjenestene og fortsette å produsere disse. Kristiansand er blant de mest effektive kommunene når det gjelder helsetjenester. Vi ønsker i tillegg å invitere private aktører, ideelle organisasjoner og andre frivillige til å levere de samme tjenestene. Tjenesten vil gi pasientene en mulighet til å velge det som passer de best. Kommunen vil være ansvarlig for å tildele tjenesten og sikre at kvaliteten blir i varetatt. Kommunen vil være ansvarlig for å finansiere tjenestene, selv om private utfører dem. Pris er viktig, men gode hjemmetjenester handler først og fremst om kvalitet. Egenandelen for pasienten vil være den samme som på de tjenestene kommunen leverer selv.

n

Kristiansand har i dag fritt brukervalg på praktisk hjelp i hjemmet. Det er en ordning som har eksistert siden 2011. Politikerne har etterspurt en brukerundersøkelse som vi ser frem til å få. Det vil ved årsskifte settes i gang ny anbudsrunde for disse tjenestene. Det er slik vi erfarer stor tilfredshet med ordningen og det er kommet få klager fra de som har benyttet denne.

n

Høyre ønsker å utvide ordningen til hjemmesykepleien og til rus- og psykiskhelse.

n
  n
 • n

  De som mottar hjemmesykepleien er svært sårbare. Det å kunne velge hvem det er som skal utøve denne tjenesten gir verdighet og trygghet. De har valgmuligheter dersom tilbudet ikke fungerer.

  n
 • n
 • n

  Innenfor rus- og psykiskhelse har Kristiansand mye å gå på for å kunne gi pasientene de tjeneste de trenger når de trenger de. Disse pasientene må få behandling når de ønsker det og er motiverte. Det er da de har størst mulighet for å lykkes. Det nytter ikke med et raskt tilbud til avrusing når du først kan få behandling om et år eller to. Da er helsevesenet til for systemet og ikke pasienten.

  n
 • n
nVi opplever at vi nå har en regjering som gjennom sin praktiske politikk setter pasienten i sentrum gjennom kvalitet og valgfrihet på tjenestene.