Påskekampanje 2019

nn Påska står for døren, men Høyre tar ikke ferie.n nnnnnn n

n Vi planlegger følgende påskeaktivitet

nn

SØNDAG 14.APRIL FRA KL. 12:00
Oppmøte på Høyres hus for å gå med vogn og dele ut Solbergtoddy (Fra bystranda til Odderøya)

n

LØRDAG 20. APRIL kl. 12:00-15:00
STAND:Markens/Gyldenløvesgate (Fremmøte på standen)n
n

n

** LØRDAG 20. APRIL kl. 12:00-15:00 **
STAND: Hovden sentrum, sammen med Bykle Høyre

SØNDAG 21.APRIL KL. 12:00
Oppmøte på Høyres hus for å gå med vogn og dele ut Solbergtoddy (Fra bystranda til Odderøya)n

n

Håper at noen melder seg til påsketjeneste – vi er avhengig at noen kommer!

nn

Meld fra til Tom Stig på mobil: 466 83 458 eller e-post:n tombisseth@gmail.comn
n